Årsredovisning 2016

Mobile living made easy.

VD har ordet

Ett fokuserat
Dometic

Under 2016 fortsatte den positiva finansiella utvecklingen, med försäljningstillväxt och ökad lönsamhet i alla regioner. Vi har fortsatt att vara mycket aktiva inom produktutveckling och intensifierat våra ansträngningar att skapa ett mer fokuserat Dometic.

Läs VD har ordet

 

Finansiella mål på lång och medellång sikt

Nettoomsättnings-tillväxt*

5%

Utdelning av nettoresultat

40%

Nettoskuld/EBITDA

2x

EBIT -marginal på minst

15%

*exklusive större förvärv och valutakurseffekter.


Nettoomsättning och organisk tillväxt

EBIT -marginal

Avkastning på kapital

Översikt Dometic 2016

22

tillverkning och monterings-anläggningar i

9

länder

Försäljning av produkter i

100

länder

 

Nettoomsättning per region

Americas, 46%

EMEA, 41%

APAC, 13%

Nettoomsättning per affärsområde

Fritidsfordon, RV, 65%

Marine, 9%

Transport- och passagerarfordon, CPV, 16%

Övriga, 10% 1)

1) Logi och detaljhandel

Nettoomsättning per kanal

Tillverkare av originalutrustning, OEM, 60%

Aftermarket, AM, 40%

Regioner

Americas

"Det är upplyftande att se den ökande efterfrågan på fritidsfordon bland unga som vill hänga på trenden med en mer utomhusbaserad livstil."

Scott Nelson – President Americas

Läs mer

Förändring i nettoomsättning

+0%

Nettoomsättning (Mkr)

0

Antal medarbetare

0

EMEA

"Antalet campingbesökare nådde nya rekordnivåer på flera europeiska marknader, och det finns en allmän trend att vilja tillbringa allt mer tid utomhus."

Bengt Thorsson – President EMEA

Läs mer

Förändring i nettoomsättning

+0%

Nettoomsättning (Mkr)

0

Antal medarbetare

0

APAC

"Australien ger oss en unik position, där livsstil och klimat är de viktigaste drivkrafterna bakom produktutvecklingen."

Chialing Hsueh – President APAC

Läs mer

Förändring i nettoomsättning

+0%

Nettoomsättning (Mkr)

0

Antal medarbetare

0

Hållbarhet